Brexit och hur det påverkade socialdemokratin

Efter att England röstade för att lämna EU så måste vi se på orsakerna bakom det som skedde. En allt mer frustrerad under och medelklass, stora klyftor bland folket, och mer och mer avregleringar i näringssektorn resulterade i att folket hade fått nog. De ville helt enkelt inte längre fortsätta i den ökande kapitalismens spår och ville ha mer balans och självständighet, vilket också är förståeligt.

Dagens socialdemokrati borde ha lätt att ta fäBrexit conceptste i England med tanke på att ökad segregation och utanförskap inte är hållbart längre. Stora satsningar i skolan, kommuner och integration genomförda av Socialdemokraterna hemma i Sverige är något som Englands motsvarighet Labour party bör titta närmare på.

Labour partiet i England är i en djup kris för tillfället och de behöver all hjälp de kan få – om du eller någon du känner är intresserad av att eventuellt hjälpa till så skulle det vara ett ypperligt tillfälle att flytta till England en tag för att göra en insats för socialdemokratin

Socialdemokratiska arbetarpartiet eller Labour Party bildades redan året 1900 och för tillfället är Jeremy Corbyn ledare för partiet. Deras politik påminner mycket om den svenska motsvarigheten och gemensamma värdegrunden vilar på solidaritet och jämlikhet. Det finns flera viktiga stödpelare för socialdemokratin idag som exempelvis frihet att göra och säga det man vill, jämlikhet för alla oavsett kön eller sexuell läggning, solidaritet för att alla ska stötta de som behöver hjälp på grund av sjukdom eller andra omständigheter – och sist men inte minst alla människors lika värde eftersom vi alla föds lika men växer upp med olika förutsättningar som inte spelar någon roll när man definierar en människas värde.

Socialdemokraterna har alltid kämpat för en god livskvalitet för alla, upplevelser och utbildningsmöjligheter, trivsel och närhet, och självklart handel och bostäder. I England kan man se hur underklassen har det väldigt svårt idag, och hur klyftorna mellan rika och fattiga växer och växer – detta är något som socialdemokratin inte oemotsagd kan tolerera utan en kamp som nu gror i vårt relativt närstående grannland England.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *