Partiet Socialdemokraterna

 

Socialdemokraterna, med det fullständiga namnet Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, är det största socialdemokratiska politiska partiet i Sverige. Sedan 27 januari 2012 leds partiet av partiordförande Stefan Löfven. Partiets ursprung kommer från den socialistiska arbetarrörelsen. Under mitten av 1900-talet, mellan åren 1936 till 1976, hade Socialdemokraterna en lång, oavbruten tid vid makten. Under dessa år satt som partiordförande Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme.

Stefan_Löfven_efter_slutdebatten_i_SVT_2014_(cropped)Under mitten av 1800-talet började tankar och ideologier att växa fram. Mindre och större grupper ville få till socialistiska förändringar. Partiet Socialdemokraterna grundades 1889 efter ett möte där August Palm beskrev vad Socialdemokraterna ville förändra. Det var både olika former av socialistiska grupper, sjuk- och begravningskassor samt fackföreningar som stod bakom ideologin och bildandet av partiet. Arbetsregleringen har varit ett stort fokusområde jämte demokratin och jämställdheten. 1898 bildades Landsorganisationen, förkortat LO, som än idag är en stor aktör vilken fungerar som en samlande kraft för flera olika fackföreningar.

Per Albin Hansson formulerade under 1928 en vision som Socialdemokraterna stod för, och som riktade sig till det svenska folkhemmet. Under 1970-talet arbetade man fram huvudlinjerna i arbetsrättsreformerna. Lagar som Lagen om anställningsskydd och Medbestämmandelagen kom till, liksom andra viktiga arbetsrättsliga frågor. Under 1980-talet jobbade man bland annat mycket med kärnkraftsfrågan, men mordet på den dåvarande partiordföranden och stadsministern Olof Palme är kanske det som mest präglade 80-talet. Än idag vet man inte vem mördaren var och händelsen har mer eller mindre varit aktuell ända sedan det inträffade. Olof Palme hade många fiender inom politiken men han var även en mycket uppskattad personlighet som inte var rädd för att med krafttag driva politiken, partiet och dess ideologi framåt. Än idag minns man Palme och han har bland annat hedrats genom att hans porträtt har fått pryda svenska frimärken. 1990-talet gick åt till en hel del nedskärningar och ekonomiska frågor. På 2000-talet började Socialdemokraterna få en mer feministisk vinkel och historiens första kvinnliga partiordförande i partiet valdes, Mona Sahlin. 2011 valdes Håkan Juholt till ordförande i partiet men efter diverse motgångar avgick han året därpå och istället valdes Stefan Löfven.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight