Socialdemokratin genom historien

Socialdemokraterna har en lång historia bakom sig som parti. Fröet till partiet kan sägas ha såtts när den socialistiske skräddaren August Palm höll sitt tal ”Vad vilja socialdemokraterna?” i november 1881. År 1889 bildades Socialdemokraterna som parti, och hade då en stark koppling till fackföreningsrörelsen.

Den socialdemokratiska politiken har haft en tongivande roll vad gäller skolans roll i samhället. I början av 1900-talet arbetade socialdemokratin för att förbättra folkskolan, så att svenskarna skulle välja dem i stället för att prioritera privata skolor för sina barn. Idag går det att som komplement till skolgången också anlita läxhjälp för att få ett bättre studieresultat.

LO och socialdemokratin

Landsorganisationen, förkortad ”LO”, bildades år 1898. Syftet med bildandet av LO var att den skulle fungera som en paraplyorganisation för landets fackförbund. Det var medlemmar i fackföreningsrörelsen som hade grundat det socialdemokratiska partiet, och nu var det medlemmar ur samma parti som i sin tur grundade LO. Som första ordförande valde man in Fredrik Sterky, som var en känd ledare för arbetarrörelsen.

Under 1890-talet växte sig fackföreningarna allt starkare. Som en motreaktion till LO bildades år 1902 ”SAF” eller Svenska Arbetsgivarföreningen. SAF har sedermera utvecklats till att bli Svenskt Näringsliv, som idag företräder 60 000 svenska företag.

Olof Palme

Olof Palme är en av Socialdemokraternas mest kända partiledare. Han ledde det socialdemokratiska partiet mellan åren 1969 och 1986. Han var också statsminister för Sverige mellan 1969 och 1976.

Trots att Palme var född på Östermalm av välbeställda föräldrar, valde han ändå att bli socialdemokrat. Detta berodde på tre olika livsavgörande händelser i hans liv. Den första av dessa var när han såg skattedebatten som ägde rum år 1947 mellan Ernst Wigforss som var socialdemokrat, Jarl Hjalmarson från Högerpartiet och Elon Andersson från Folkpartiet. Denna debatt gjorde starkt intryck på den unge Palme. En annan faktor som påverkade honom i socialdemokratisk riktning var hans vistelse i USA år 1948, då han med egna ögon fick se klassklyftornas negativa påverkan på befolkningen. När han sedan reste till Asien år 1953, fick han också se hur kolonialismen hade påverkat de länder han besökte.

Efter avlagd studentexamen arbetade Olof Palme som skribent åt Svenska Dagbladet. Efter detta gjorde han militärtjänstgöring år 1944 i Umeå. Han avancerade med tiden till sergeant och fänrik. När kriget var över studerade Palme i USA, och tog en ”Bachelor of Arts”. Han avlade juristexamen år 1951 vid Stockholms högskola. Han blev år 1952 ordförande i Sveriges förenade studentkårer, och arbetade som byråsekreterare mellan år 1953 och 1954 åt statsminister Tage Erlander. Därefter avancerade han till sekreterare åt Statsrådsberedningen som han sedan blev byråchef för.

Efter flera andra prestigefyllda förtroendeuppdrag blev Olof Palme vald till Socialdemokraternas partiordförande den 1 oktober 1969. Ett par veckor därefter blev han statsminister.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight