Socialdemokratins historia

 

År 1881, närmare bestämt den 6 november, anses vara starten på socialdemokratin. Då höll August Palm ett tal som hette ”Hvad vilja socialdemokraterna?”. Åtta år efter talet, 1889, bildades vad som är grunden till dagens Socialdemokraterna, då med namnet Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Det var flertalet grupper som stod bakom bildandet och utvecklingen av ideologin. De viktigaste och mest framstående aktörerna var fackföreningar, olika socialistiska grupper och sjuk- och begravningskassor. 1898 bildades partiet LO, Landsorganisationen, som finns kvar som en stark aktör ännu idag. LO är en samlande kraft för 14 olika fackförbund och verkar för att arbetslivet och arbetsmiljön i Sverige ska bli bättre.

Några punkter som förändrat både arbetslivet och livet i stort för svenskarna genom det socialdemokratiska arbetet är bland annat att vi idag har 8 timmars arbetsdag, rätt till den semester vi har, försörjningsstöd och rösträtt för alla vuxna. Mellan 1936 och 1976 hade Socialdemokraterna oavbrutet regeringsmakten och genomförde under dessa år många viktiga förändringar för det demokratiska samhället.

AugustpalmSocialdemokratin har i grunden sett liknande ut genom tidernas förändringar men har anpassats efter rådande tider och hur samhället ser ut för den aktuella perioden. På senare år har socialdemokratin fått en viktig idéströmning, och det är den så kallade funktionssocialismen. Det är främst i Sverige som den har utvecklats. I grunden innebär funktionssocialismen att man ska förändra samhället genom politiska reformer och på fredlig väg. Ibland kallas funktionssocialismen för högerreformism, men den skiljer sig bland annat från socialliberalismen och den rena pragmatismen i strävan efter att åstadkomma bestående, strukturella förändringar i samhället i riktning mot socialismen. Till skillnad från att försöka förstatliga produktionsmedlen handlar det i stället om att göra kapitalismen mer funktionsduglig. Metoden är främst att begränsa och balansera makten, och där det misslyckas ska man sätta in åtgärder.

Den första partiordföranden hos Socialdemokraterna som valdes 1896 var Claes Tholin. Han var med som ordförande till 1907. Under dessa år och fram till idag har sammanlagt tio olika partiordföranden suttit på posten, och en av dessa har varit en kvinna. Det var Mona Sahlin som valdes 2007 och satt på posten fram till 2011.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight