Socialdemokraterna har en lång historia bakom sig som parti. Fröet till partiet kan sägas ha såtts när den socialistiske skräddaren August Palm höll sitt