Socialdemokraterna under Stefan Lövfen har fortsatt vad många ser som en besvärlig resa nedåt. De har under det senaste året tappat många väljare framför