LO:s koppling till Socialdemokraterna

LO är ett samarbete mellan inte mindre än 14 svenska fackförbund. Organisationen grundades 1898 och har sitt huvudkontor på Barnhusgatan i Stockholm. Tillsammans har fackförbunden i LO ca 1,5 miljoner medlemmar. Kongressen är LO:s högst beslutande organ vilken sammanträder vart fjärde år. LO är organiserat i 10 regionala distrikt och ett antal lokala LO-fack i kommunerna. LO har ett nära samarbete med Socialdemokraterna och dess ungdomsförbund SSU. Många unga människor drömmer idag om att komma in på en viss utbildning som sedan kan ta dem vidare ut i arbetslivet. Dock har inte alla de betyd som krävs för att komma in på en universitetsutbildning. Genom att göra högskoleprovet 2018 kan du komma in på din drömutbildning utan att ha höga betyg i alla huvudämnen.

Med bidrag från LO

Ända sedan LO bildades har organisationen haft ett nära samarbete med Socialdemokraterna. LO och Socialdemokraterna kallas ofta för de två benen i arbetarrörelsen där partiet står för det politiska benet medan organisationen står för det fackliga. LO stödjer socialdemokraterna ekonomiskt genom att varje år skänka sex miljoner kronor, vilket motsvarar cirka fyra kronor per medlem. Organisationen stöttar också partiet extra i valsammanhang, LO ger Socialdemokraterna 30 miljoner inför valet 2018. 2008 beslutade LO att förtroendeuppdrag inom organisationen inte är förenligt med medlemskap inom Sverigedemokraterna. LO pratar om fem värn, alltså de fem områden som man värnar mest om, dessa är; full sysselsättning, en aktiv arbetsmarknadspolitik, en hög arbetslöshetskassa, ett starkt anställningsskydd och rikstäckande kollektivavtal. LO ägde tidigare 50,1 av aktierna i tidningen Aftonbladet vilket också innebar att LO kontrollerade tidningens politiska inriktning. 2009 sålde LO nästan hela sitt aktieinnehav till den norska mediekoncernen Schibstedt, men förhållningen att LO har rätten att lägga in ett veto mot styrelsebeslut samt beslut om vem som ska vara chefredaktör för till exempel kulturavdelningarna i tidningen.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight