Socialdemokrati och vad begreppet står för

Begreppet socialdemokrati för kanske tankarna främst till politik och ett av de större partierna i Sverige. Men socialdemokrati har en mångsidig och bred betydelse och är i grunden en politisk ideologi. När man pratar om socialdemokrati finns det två huvudinriktningar att fokusera på. Den ena är att man vill etablera ett socialistiskt samhälle och den andra är att man inom ramen för det kapitalistiska systemet vill bygga en välfärdsstat.

Den första förgreningen, där man vill etablera ett socialistiskt samhälle, har ett officiellt mål där man vill nå det genom reformer och gradualism. Reformerna sker med andra ord gradvis. Den andra förgrening, där man vill bygga en välfärdsstat, förekommer främst i de sociala modellerna som etablerades i Norden och övriga Västeuropa vid 1950-talet och framåt. Den modellen gör socialdemokratin till en policyregim, vilken innehåller en generell välfärdsstat med en kapitalistisk ekonomi och kollektiva förhandlingar mellan kapital och arbete.

Goteborg, Sweden - May 1, 2016: A happy Swedish Prime Minister Stefan Lofven with his wife walking in the May 1 protest march in Gothenburg city in 2016.

De mest grundläggande begreppen och värderingarna inom socialdemokratin är solidaritet, demokrati, jämlikhet, folkstyre och internationalism. Alla människor ska ha samma rätt till ett värdigt och bra liv, samma rättigheter att påverka samt en yttrandefrihet. Man ska kunna bygga sitt liv lika jämställt som andra. Du ska till exempelvis kunna bygga ditt liv som du önskar i likhet med andra människor, kunna köpa det du behöver – som mat i livsmedelsbutiker eller saker till hemmet och dina hobbys så kan kampanjjakt.se vara en bra sida för dig. Där kan du fynda allt möjlligt till bra rabattpriser!

I Sverige är Socialdemokraterna det största socialdemokratiska politiska partiet. Därtill kommer mindre partier som drar lite åt samma håll men som har vissa, större eller mindre, skillnader i ideologi, partiprogram och fokusfrågor. Partiet grundades 1889 och har idag omkring 100 000 medlemmar. Förutom socialdemokrati kan man säga att partiet har en ideologi som motsvarar demokratisk socialism, tredje vägens politik och feminism. Den politiska positionen ses som central-vänstervinklad och den största konkurrenten i politiska sammanhang kan anses vara Moderaterna.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight